Ga naar de inhoud

Financiele Verantwoording

Jaarlijks binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar (kalenderjaar) zal het bestuur de balans en de staat van baten en lasten van de stichting maken en vaststellen.

Het eerste financieel jaarverslag zal verschijnen in de eerste helft van 2021 en gaat over de start op 4 november 2019 tot en met 31 december 2020