Ga naar de inhoud

Competentieprofiel

Het competentieprofiel van de Integrative Medicine zorgverlener omvat 7 competentiegebieden, waaronder leefstijlcoaching. Uitgangspunt voor de leefstijlcoaching is het beroepsprofiel van de hbo-leefstijlcoach vastgesteld door de BLCN op 18-3-2016.

Eindtermen

Een Integrative Medicine zorgverlener kan een anamnese afnemen, een behandelplan opstellen en advies en begeleiding geven.

Competentiegebieden

 1. Het kunnen werken vanuit een wetenschappelijk onderbouwde visie
  • Vaardigheden m.b.t. het vinden van wetenschappelijk onderzoek in de database van PubMed aan de hand van een klinische PICO opgebouwde vraag
  • Kennis van de verschillende soorten wetenschappelijk onderzoek en hun plek in de EBM-piramide
  • Kennis en vaardigheden t.a.v. de beoordelingscriteria van wetenschappelijke bronnen
 2. De wisselwerking tussen lichaam en geest
  • Kennis van en inzicht in de invloed van de geest (gedachten, emoties en overtuigingen) op de gezondheid
  • Kennis van en inzicht in de communicatie tussen lichaamssystemen
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het AGO-FEMS model voor Integrative Medicine (de invloed van Aangeboren eigenschappen, Gedrag en Omgeving – op het Fysiek, Emotioneel, Mentaal en Spiritueel bestaan)
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het Spinnenwebmodel van de Positieve Gezondheid
  • Kennis van en inzicht in evidence based lichaamsgerichte therapieën
 3. De relatie tussen zorgvrager en zorgverlener
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. evidence based coachingmethoden
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. verschillende leerstijlen van de zorgvrager met inachtneming van cultuurverschillen
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. communicatietechnieken
  • Kennis van de eigen grenzen als professional, weten hoe die te bewaken en door te verwijzen waar nodig
  • Kennis van de eigen belemmerende overtuigingen (reflectie)
  • Kennis en vaardigheden m.b.t. positieve affirmaties en motivatoren
  • Vaardigheden m.b.t. het coachen van de zorgvrager op het gebied van leefstijlverandering (motiverende gespreksvoering)
 4. Preventie en leefstijl
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het inzetten van preventie en leefstijlinterventies op het gebied van stressmanagement, voeding, beweging en slaap
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het inzetten van de preventie en leefstijlinterventies bij: pijn- en klachten aan bijvoorbeeld het bewegingsapparaat, angst, depressie en PTSD, vermoeidheid, neurodegeneratieve aandoeningen, kinderen, hart- en vaatziekten en longproblematiek, metabool syndroom (diabetes mellitus), gynaecologie, buikproblematiek, oncologie, ouderenzorg en palliatieve zorg
 5. Evidence based complementaire interventies
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het ethisch raamwerk (effectiviteit en veiligheid)
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het inzetten van evidence based complementaire interventies die veilig en effectief zijn ter ondersteuning voor de gezondheid bij: pijn- en klachten aan het bewegingsapparaat, angst, depressie en PTSD, vermoeidheid, neurodegeneratieve aandoeningen, kinderen, hart- en vaatziekten en longproblematiek, metabool syndroom (diabetes mellitus), gynaecologie, buikproblematiek, oncologie, ouderenzorg en palliatieve zorg
 6. De helende omgeving
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. het belang van de relatie tussen de omgeving en het verloop van het genezingsproces
  • Kennis, inzicht en vaardigheden m.b.t. de factoren die men actief kan inzetten in het kader van de hellende omgeving
 7. Culturele competentie
  • Kennis, inzicht en vaardigheden van de manier waarop cultuur invloed heeft op gedrag en overtuigingen
  • Kennis van de sociale context waarin specifieke etnische groepen leven en vaardigheden om hier op een respectvolle en adequate manier op in te spelen.
  • Kennis van de effecten van behandeling bij verschillende etnische groepen