Ga naar de inhoud

Waarom Integrative Medicine?

Waarom zou je kiezen voor een zorgverlener met gedegen kennis van Integrative Medicine? Een IM-zorgverlener gaat uit van een holistisch mensbeeld, waarbij lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De zorgvrager wordt dus nooit alleen beoordeeld op de lichamelijke klachten, maar altijd in een brede context van fysieke-, psychologische- en sociaal-culturele factoren en zingevingsaspecten die iedere zorgvrager uniek maakt. Door erkenning van alle factoren en aspecten van deze context, kan de IM-zorgverlener een individueel behandelplan maken voor iedere zorgvrager dat recht doet aan de wensen en mogelijkheden van de individuele zorgvrager.

Bij een IM-zorgverlener staan de volgende pijlers centraal:

Gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en zorgvrager

Een IM-zorgverlener gelooft in een gelijkwaardige relatie tussen zorgverlener en zorgvrager, waarbij de zorgvrager de regie heeft over zijn/haar behandeling en de zorgverlener een coachende rol vervult. Omdat de zorgvrager een actieve stem heeft in dit proces, zal dit ook het effect van de behandeling ten goede komen. De IM zorgverlener gaat samen met de zorgvrager op zoek naar wat voor de zorgvrager de beste behandeling is, binnen zijn of haar individuele situatie.

Aandacht voor leefstijl en preventie

IM-zorgverleners erkennen de grote impact van preventie en leefstijlinterventies op gezondheid en welbevinden en sluiten hiermee naadloos aan bij de meest recente maatschappelijke ontwikkelingen en medisch wetenschappelijke bevindingen. Preventie en leefstijlinterventies zijn een belangrijk onderdeel van het advies van de IM-zorgverlener en de IM-zorgverlener beschikt dan over alle benodigde kennis en vaardigheden op het gebied van leefstijlcoaching. Hierbij valt onder andere te denken aan advies over slaap, beweging, voeding en stress-management.

Veilig, zorgvuldig en effectief

Omdat een IM-zorgverlener uitgaat van een holistisch mensbeeld met alle facetten die een mens zijn/haar eigen identiteit geven, kijkt een IM-zorgverlener breder naar een klachtenpatroon en daardoor ook naar alle mogelijke interventies. De IM-zorgverlener beschikt over medisch wetenschappelijk onderbouwde kennis van een breed scala aan passende interventies bij diverse klachten en symptomen. Het gaat de IM-zorgverlener erom dat de zorgvrager de best beschikbare behandeling krijgt en daarbij worden alle mogelijkheden benut, waaronder complementaire zorg. Voorwaarde daarbij is dat deze zorg veilig en effectief is gebleken op basis van wetenschappelijk onderzoek. Dit kan wetenschappelijk onderzoek zijn uit de reguliere geneeskunde, maar ook onderzoek uit bijvoorbeeld psychologie, sociologie of antropologie.

Werken aan en in een helende omgeving

Een IM-zorgverlener werkt aan en maakt deel uit van een helende omgeving, een omgeving die bijdraagt aan genezing en welbevinden van de zorgvrager. Omdat de IM-zorgverlener zelf deel uitmaakt van de helende omgeving, staat een IM-zorgverlener garant voor een persoonlijke en compassievolle benadering, met oprechte aandacht voor alle aspecten van de gezondheid en het welzijn van de zorgvrager. Dit zal bijdragen aan het welbevinden van de zorgvrager en ook tot een beter resultaat van de interventies.

Werkend vanuit deze pijlers, kan de IM-zorgverlener een uiterst waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheid en het welzijn van zijn/haar zorgvragers, maar ook een rol spelen in de maatschappelijke ontwikkelingen van deze tijd. Uitgangspunt is immers de beste zorg voor iedereen, met alles wat daaraan kan bijdragen. Geen focus op ziekte en klachten, maar op gezondheid en welzijn voor iedere individuele zorgvrager binnen de individuele context, vanuit oprechte betrokkenheid en persoonlijke aandacht.