Ga naar de inhoud

Wie zijn wij?

Missie

In 2019 is de Stichting Beroepsorganisatie voor Integrative Medicine-zorgverleners (BOVIM) opgericht. De missie zoals in de statuten beschreven staat is tweeledig:

  1. Het behartigen en beschermen van belangen van zorgverleners in de gezondheidszorg waarbij uitgegaan wordt van het gegeven dat lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn (hierna ook te noemen: “Integrative Medicine”)
  2. Het waarborgen van de hoogste kwaliteit van de zorg op het gebied van Integrative Medicine.

Visie

De stichting BOVIM tracht haar doelen onder meer te bereiken door:

  • Het beoordelen en accrediteren van opleidingen op het gebied van Integrative Medicine.
  • Het (door)ontwikkelen en bijhouden van een beroepsregister van zorgverleners op het gebied van Integrative Medicine.
  • De belangen van zorgverleners op het gebied van Integrative Medicine te behartigen en beschermen, zowel binnen de zorg (werkgevers en patiënten) als naar de zorgverzekeraars.
  • De hoogste kwaliteit van de zorg op het gebied van Integrative Medicine te waarborgen.
  • Het waarborgen van permanente educatie en blijvende ontwikkeling van de aangesloten Integrative Medicine zorgprofessionals.
  • Onderlinge kennisoverdracht te stimuleren en tot een kennisbank te vormen.
  • Het ondersteunen van onderzoek naar Integrative Medicine.

Bestuur

Voorzitter: Karlien Bongers
Secretaris a.i/penningmeester: Pieter de Roos
Algemene zaken: Lianne Deinema