Ga naar de inhoud

Lid worden

Als beroepsorganisatie behartigt BOVIM de belangen van de bij ons aangesloten Integrative Medicine zorgprofessionals. Deze zorgprofessionals zijn door een erkende opleiding specifiek opgeleid in de principes en werkwijze van Integrative Medicine, nadat zij eerder een zorgopleiding op hbo-niveau of hoger hebben gevolgd. Voldoe je aan deze voorwaarden, wil je ons steunen in onze missie én ben je geïnteresseerd in de individuele voordelen voor jou als lid? Sluit je vandaag nog bij ons aan!

Deze pagina bevat alle informatie voor wie een BOVIM-geaccrediteerde IM-zorgverlener wil worden. Er zijn ook andere lidmaatschapsvormen voor wie niet aan alle voorwaarden kan voldoen of voor wie de BOVIM op een andere manier wil steunen. Klik hier voor een overzicht van de lidmaatschapsvormen.

Wat kan BOVIM voor jou betekenen?

 • BOVIM is een kwalitatief sterke beroepsorganisatie en behartigt de belangen van Integrative Medicine zorgverleners
 • BOVIM heeft een kwaliteitsregister voor IM-zorgverleners en biedt daarmee een kwaliteitsgarantie voor IM-zorgvragers en externe partijen
 • BOVIM biedt door middel van het kwaliteitsregister de mogelijkheid om snel en makkelijk gevonden te worden door zorgvragers
 • BOVIM zet zich in om de zichtbaarheid van Integrative Medicine zorgverleners en hun toegevoegde waarde binnen het Nederlandse zorglandschap te vergroten
 • BOVIM onderhoudt contacten met het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG) en met andere relevante beroepsorganisaties zoals V&VNArtsen Vereniging Integrale Geneeskundevereniging Arts en Leefstijl en de Nederlandse Vereniging van PraktijkOndersteuners
 • BOVIM zet zich ervoor in dat IM-behandelingen door haar leden vergoed worden door verzekeraars.
 • BOVIM maakt het mogelijk om je professionele netwerk uit te breiden en eenvoudig contact met gelijkgestemden te maken
 • BOVIM ondersteunt onderzoek naar en voorlichting over Integrative Medicine behandelingsmodaliteiten
 • BOVIM behartigt het belang van de zorgvisie Integrative Medicine binnen de Nederlandse gezondheidszorg in de breedste zin van het woord

Kosten

De kosten om je als BOVIM-geaccrediteerde IM-zorgverlener aan te sluiten zijn jaarlijks € 45,- en je betaalt eenmalig € 75,- inschrijfgeld. Voor de andere soorten lidmaatschappen gelden andere kosten, dat is na te lezen op de pagina met lidmaatschapsvormen.

Wie kan lid worden?

Om opgenomen te worden in het BOVIM kwaliteitsregister voor Integrative Medicine zorgverleners dient de Integrative Medicine zorgverlener:

 • In het bezit te zijn van een diploma van een door de BOVIM erkende beroepsopleiding Integrative Medicine (IM).
 • Een aantoonbare voltooide (para)medische opleiding te hebben gevolgd. Indien geen (para)medische opleiding is voltooid, dient men (naast de aantoonbare gevolgde opleiding tot complementair therapeut) een geaccrediteerd diploma reguliere medische basiskennis of psychosociale basiskennis te kunnen overleggen dat voldoet aan de PLATO-eindtermen.
 • De gedragscode en het professioneel statuut van de BOVIM Integrative Medicine zorgverleners te onderschrijven.
 • De Integrative Medicine zorgvrager te adviseren om bewezen effectieve reguliere behandelingen te (blijven) gebruiken.
 • Te streven naar laagdrempelig contact met reguliere, Integrative Medicine en complementaire zorgverleners.
 • Zich te conformeren aan de wettelijke eisen betreffende dossiervoering.
 • Ervoor te zorgen dat indien er gebruik wordt gemaakt van een (zelfstandige) praktijkruimte deze voldoet aan de eisen op het gebied van privacy en hygiëne zoals onder BIG-geregistreerde therapeuten gebruikelijk is.
 • Zich verplicht aan te sluiten bij Klachtenportaal Zorg indien de IM zorgverlener zelfstandig gevestigd is.

Aanmeldformulier

Wil je lid worden van BOVIM, start dan de aanmeldprocedure door het invullen van het aanmeldformulier.