Ga naar de inhoud

Klachtenregeling

De bij BOVIM aangesloten Integrative Medicine (IM) zorgverleners hebben de intentie om een kwalitatief goede dienstverlening te leveren. Toch kan het zo zijn dat u als zorgvrager niet tevreden bent. Daarom heeft elke individuele, zelfstandig werkende, IM zorgverlener, ingeschreven bij BOVIM, zich verplicht aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Het Klachtenportaal Zorg werkt voor u als onafhankelijke klachtenfunctionaris en geschillencommissie.

Wat te doen bij een klacht:

  1. informeer eerst uw IM zorgverlener omtrent uw onvrede of de klacht. Als het prettiger is hierbij ondersteuning te krijgen, dan kunt u deze aanvragen bij Klachtenportaal Zorg;
  2. zowel de IM zorgvrager als de IM zorgverlener kunnen verzoeken om ondersteuning door een onafhankelijke klachtenfunctionaris van Klachtenportaal Zorg;
  3. de ‘formele’ termijn gaat in na de schriftelijke indiening van de klacht bij de IM zorgverlener;
  4. de IM zorgverlener dient binnen zes weken onderbouwd zijn/haar visie te geven over de klacht. Tevens dient de IM zorgverlener te beschrijven welke beslissingen er zijn genomen en welke maatregelen er naar aanleiding van de klacht worden getroffen;
  5. deze termijn van zes weken mag eenmalig worden verlengd met vier weken. De IM zorgverlener dient u hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen met onderbouwing van de reden;
  6. alleen wanneer de IM zorgvrager en de IM zorgverlener het over een eventuele verdere verlenging eens zijn, is er nog een verlenging mogelijk, bijvoorbeeld als er is afgesproken een bemiddelingstraject (mediation) te volgen;
  7. bent u niet tevreden over de oplossing en de behandeling van de klacht, dan mag u de klacht laten voorleggen aan de erkende Geschillencommissie KPZ;
  8. de Geschillencommissie KPZ neemt het oordeel van de IM zorgverlener mee in de behandeling. De geschillencommissie onderzoekt de situatie, doet een bindende uitspraak waar beide partijen zich aan moeten houden, en kent eventueel een schadevergoeding toe.

Klachtenreglement KPZ Wkkgz