Ga naar de inhoud

Lidmaatschapsvormen

Zorg voor gezondheid doe je binnen het concept van Integrative Medicine (IM) niet alleen. De IM-zorgverlener en de zorgvrager werken samen om de gezondheid en kwaliteit van leven te verbeteren. Zo nodig wordt er samen met andere (complementaire) zorgverleners samengewerkt om de gewenste doelen te bereiken en kan er gebruik gemaakt kan worden van supplementen en technische ondersteuning. Daarnaast zijn er IM-beroepsverzekeringen en zorgverzekeringen die IM werkwijzen vergoeden nodig. Samen met onderzoekers worden interventies beoordeeld op effectiviteit en veiligheid en deze kennis wordt breder toegankelijk gemaakt door schrijvers en uitgevers. Kortom, alleen door samen te werken kunnen we de gezondheid en welzijn van ons allen verbeteren. 

Daarom heeft het BOVIM gekozen het lidmaatschap van BOVIM te differentiëren, zodat we elkaar kunnen steunen om het gedachtengoed van Integrative Medicine tot de nieuwe norm te maken. BOVIM maakt onderscheid in de volgende soorten leden:

BOVIM-geaccrediteerde IM-zorgverlener
Degenen die voldoen aan het Competentieprofiel en een door BOVIM geaccrediteerde IM opleiding hebben gevolgd, staan in het BOVIM-IM zorgverleners kwaliteitsregister. Door inschrijving in het register onderschrijven zij de Gedragscode. Uit de Gedragscode volgt o.a. dat zij zich aantoonbaar laten nascholen. Voor zover zij zelfstandig zijn ingeschreven hebben zij zich aangemeld bij Klachtenportaal Zorg, waarmee zij voldoen aan onze Klachtenregeling. Op de website verschijnen de zelfstandig ingeschreven IM zorgverleners onder Vind een IM zorgverlener. Inschrijven en informatie over de kosten vind je in de tekst boven het inschrijfformulier.

BOVIM-ondersteunend lid
Therapeuten en artsen die het IM gedachtengoed onderschrijven, maar niet voldoen aan de eisen voor BOVIM-geaccrediteerde IM-zorgverlener, kunnen BOVIM-ondersteunend lid worden.

BOVIM-ondersteunende leden dienen de gedragscode voor BOVIM-ondersteunend lid te onderschrijven. BOVIM-ondersteunende leden betalen een jaarlijkse contributie ad EUR 25,- en eenmalige inschrijvingskosten ad EUR 55,-. Aanmelden kan via het inschrijfformulier onderaan de pagina Lid worden.

BOVIM-aspirant lid
Degenen die een door BOVIM geaccrediteerde opleiding tot IM-zorgverlener volgen kunnen zich aanmelden als BOVIM-aspirant lid. Zij voldoen nog niet aan het BOVIM Competentieprofiel en hoeven de BOVIM Gedragscode en Klachtenregeling niet te onderschrijven. BOVIM–aspirant leden zijn niet zichtbaar op de BOVIM website. Zij betalen jaarlijks aan contributie van EUR 25,-. Aanmelden kan via het inschrijfformulier onderaan de pagina Lid worden.

BOVIM-donateur
Iedereen die de belangbehartiging van het IM gedachtengoed in Nederland een warm hart toedraagt en daar een financiële bijdrage aan wil leveren kan BOVIM-ondersteunend lid worden. Sponsorgelden van bijvoorbeeld zorgvragers en regulier werkende zorgverleners kunnen eenmalig zijn of een jaarlijks karakter hebben. Eventuele uitingen op de BOVIM website komen in onderling overleg tot stand.

Ook organisaties die het IM gedachtengoed in woord en praktijk hanteren, ondersteunen en/of stimuleren en bovendien passen binnen het BOVIM sponsorbeleid kunnen tegen een bepaald bedrag of verleende dienst zichzelf kenbaar maken op de BOVIM website als BOVIM-ondersteunende organisatie.

Aanmelden kan via het formulier onderaan de pagina Lid worden, of door het contactformulier te gebruiken.

BOVIM-buitengewoon lid
Mensen die voldoen/hebben voldaan aan het BOVIM Competentieprofiel en zich op bijzondere wijze hebben ingezet voor het IM gedachtengoed in Nederland en/of voor de BOVIM kunnen door het BOVIM-bestuur worden gevraagd om tot de BOVIM toe te treden als BOVIM-buitengewoon lid. In onderling overleg worden ze vermeld op de BOVIM website. Zij betalen geen contributie of inschrijfgeld.